Veelgestelde vragen 

                                    

-

Wat is een taxatie?

Bij een taxatie wordt een schatting gedaan van de waarde van een woning, bedrijfspand of ander object. Dit wordt door een taxateur gedaan. De taxateur maakt dan een taxatierapport voor u op met daarin de waarde van het object. In het taxatierapport legt de taxateur zijn bevindingen vast en wordt er onderbouwt hoe er tot die waarde is gekomen.

Wanneer vraagt u een taxatie aan?

Je hebt een taxatie nodig als:
• Huis wilt kopen of verkopen.
• Het oversluiten van een hypotheek.
• Een hypotheek wilt verhogen, bijvoorbeeld bij een verbouwing.
• Uw bezittingen verdelen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.
• Het bepalen van de waarde van uw bezittingen voor de belastingdienst.
• Herbouwwaarde van uw woning wilt weten.
• In beroep gaat tegen een nieuwe WOZ-waarde

Wat is een gevalideerd rapport?

Een gevalideerd taxatierapport is een rapport dat is gevalideerd door het NWWI. Dit instituut beoordeelt of de taxateur en het rapport aan de vastgestelde richtlijnen voldoen. Zonder een gevalideerd taxatierapport kunt u geen hypotheek krijgen.

Hoelang is een gevalideerd rapport geldig?

De geldigheid van een taxatierapport is meestal 6 maanden. Dit kan per geldverstrekker verschillend zijn. Om er zeker van te zijn dat uw taxatierapport niet verlopen is, kunt u het beste contact met de geldverstrekker opnemen.

Wat staat er in een taxatierapport?

In het taxatierapport worden de volgende onderdelen opgenomen:
• Soort object
• De staat van het onderhoud
• Onderbouwing van het waardeoordeel
• De grootte van de woning, de aard en de indeling
• De ligging en omgeving van uw woning
• Verontreiniging
• Privaatrechtelijke aspecten van het object

Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot is een aparte rekening naast je hypotheek waaruit je de kosten van nieuwbouw of een verbouwing betaald. De bank leent jou geld en zet dit voor maximaal twee jaar in het depot.

Wat is een verbouwingsspecificatie?

De verbouwingsspecificatie is bedoeld om de geldverstrekker en de taxateur goed te informeren over de werkzaamheden die verricht zullen gaan worden. De marktwaarde na realisatie van deze verbouwing is op deze specificatie gebaseerd.

Wat is het NWWI?

Het NWWI is het Nederlands Woning Waarde instituut. Dit instituut valideert (keurt) of de taxatierapporten volgens de geldende richtlijnen is opgemaakt.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van je woning. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze wet regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt door de gemeente vastgesteld. De gemeente baseert de waarde van de woning onder meer op:
• De ligging van de woning
• Oppervlaktegegevens
• Verkoopcijfers van woningen in de buurt
• Inhoudsgegevens

Hoe gaat de taxateur te werk?

Hoe gaat de taxateur te werk?
Na aanvraag van de taxatie van uw woning of van de woning die u wilt kopen nemen wij contact met u of de makelaar op om een afspraak in te plannen. U ontvangt na de taxatie zo spoedig mogelijk het taxatierapport.

Wordt het taxatierapport door alle geldverstrekkers geaccepteerd?

Onze taxatierapporten voldoen aan alle eisen die worden gesteld. Hierdoor worden onze taxatierapporten door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Welke documenten zijn nodig voor het taxatierapport?

• Kadastrale gegevens
• Aktes
• Bodeminformatie
• Funderingsinformatie
• Bestemmingsplan
• Eventueel Huurovereenkomsten
• Eventueel Verbouwingsspecificatie
• Eventueel Vereniging Van Eigenaren
Het validatie instituut stelt deze stukken verplicht omdat de stukken invloed kunnen hebben op de marktwaarde van de woning.

Aan welke kwaliteitseisen moet de taxateur voldoen?

De taxateur moet ingeschreven staan in een van de erkende taxatie registers. Compiet en kemp staat ingeschreven bij NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). De taxateur moet ook lid zijn van een van de vier makelaars brancheverenigingen. Compiet en kemp is lid van het VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed).